connexe-grahn connexe-pigran connexe-hp synthese.small

Pèsonèl epi direksyon

Direksyon

 • Magalie Félix, chèf direksyon an
 • Kénel Chéry, edikatè epi jesyonè
 • Pierre Splendeur Toussaint, konseye pou direksyon an
 • Katia Prophète, edikatè epi asitstan administratif

 

Estaf edikatè yo

 • Kénel Chéry, edikatè
 • Midelie Jonas Déléazard, edikatè
 • Katia Prophète, edikatè
 • Rita Saintil, edikatè
 • Odson Chéry, èd edikatè
 • Jumane Durosier, èd edikatè
 • Frédeline Rosamour, èd edikatè

 

Estaf pou sipò

 • Patricia Colas, kuizinyè
 • Philomène Joseph Jean-Pierre, responsab antretyen
 • Rodrigue Saint-Surin, gadyen sekirite epi wachmann