connexe-grahn connexe-pigran connexe-hp synthese.small

Ki lè nou louvri

Sant pou timoun piti Paul Gérin-Lajoie louvri lendi pou rive vandredi soti 8è rive 15è.  Manman ak papa  timoun yo oubyen moun ki responsab yo legalman an pran angajman pou yo itilize sèvis Sant lan pou yon peryòd en nan.