Prèske yon milye moun te nan Seremoni pou poze premye wòch pou pwojè PIGraN an – Site lakonesans, Ayiti Prèske yon milye moun te nan Seremoni pou poze premye wòch pou pwojè PIGraN an – Site lakonesans, Ayiti Prèske yon milye moun te nan Seremoni pou poze premye wòch pou pwojè PIGraN an – Site lakonesans, Ayiti 

Près d’un millier de personnes à la Cérémonie de pose de la première pierre du projet PIGraN – Cité du savoir, Haïti
 
Nearly one thousand people gathered at the Ceremony of laying the foundational of the 'PIGraN - City of Knowledge' project, Haïti