Sant pou timoun piti Paul Gérin-Lajoie nan Jeniipaye

 

Edifis 1

Zòn preyeskolè

Site lakonesans

Jenipaye, Milo

Ayiti

Tél: (509) 22 27 63 76

Imèl: cpe-pgl@grahn-monde.org

Sit Wèb : http://www.pigran.org/index.php/cpe-pgl